Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nhìn nhau mà đỗ

Nhìn nhau mà đỗ

Khi các bác tài đỗ xe, ngoài việc đỗ đúng luật, cũng cần phải đỗ có văn hóa, sao cho dung hòa lợi ích của mình mà không tổn hại lợi ích người khác.

Nhật Ký Đô Thị- 1 tuần trước

Quản lý đỗ xe ở đô thị, cần cách tiếp cận mới

Quản lý đỗ xe ở đô thị, cần cách tiếp cận mới

Câu chuyện TP.HCM phải bù lỗ 8 tỷ cho hoạt động trông giữ xe không chỉ phản ánh vấn đề quản lý yếu kém mà còn gợi ra một vấn đề thiết yếu của đô thị. Đó là chúng ta chưa có tiêu chuẩn cho việc cung cấp chỗ đỗ xe tại các hạ tầng đô thị.

Chuyện hôm nay- 1 tháng trước