Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Xử lý vi phạm về nồng độ cồn: Không “đánh trống bỏ dùi”

Xử lý vi phạm về nồng độ cồn: Không “đánh trống bỏ dùi”

Trong những ngày này việc cơ quan chức năng đẩy mạnh xử phạt các vi phạm Nghị định 100/2019/NĐ-CP về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông được dư luận rất quan tâm.

Dân sinh- 2 tháng trước