Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nên biết

Những thông tin cần biết về biển số xe định danh từ ngày 15/8

Lê Tùng: Thứ ba 15/08/2023, 06:55 (GMT+7)

Từ ngày 15/8, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh chính thức có hiệu lực. Để hiểu rõ hơn về biển số định danh được cấp trong thời gian tới, hãy cùng VOV Giao thông tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

BIỂN SỐ ĐỊNH DANH LÀ GÌ?

Theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, biển số định danh là biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe với các ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định (căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 24).

Biển số xe định danh được cấp sẽ theo tổ chức, cá nhân suốt đời nhằm hỗ trợ cho việc quản lý, truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Theo quy định mới, biển số xe sẽ được quản lý như sau:

Chủ xe là công dân Việt Nam: Biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Chủ xe là cá nhân nước ngoài: Biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chủ xe là tổ chức: Biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh xác lập (nếu chưa có mã định danh điện tử thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập).

Cũng theo khoản 1 Điều 39 Thông tư 24, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Chính vì vậy, nếu chủ xe không muốn dùng biển số hiện tại làm biển số xe định danh cần làm thủ tục thu hồi (nếu thuộc diện thu hồi) trước ngày 15/8 để cơ quan quản lý chuyển vào kho số và cấp số đó cho người có nhu cầu.

BIỂN SỐ ĐỊNH DANH CÓ BAO NHIÊU SỐ?

Tại khoản 2 Điều 37 Thông tư 24/2023 nêu rõ, ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số trên biển số xe định danh được thực hiện theo quy định tại các phụ lục số 2, 3 và 4 của Thông tư này. Cụ thể, biển số định danh cấp từ ngày 15/8/2023 được mặc định theo dạng biển 5 số.

Nếu phương tiện đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8 mà chưa làm thủ tục thu hồi, biển số đó sẽ được xác định là biển số xe định danh của chủ xe.

Ngoài ra, biển số xe định danh không áp dụng với biển 3 hay 4 số. Căn cứ khoản 4 Điều 39 Thông tư 24, xe đã đăng ký biển 3 hay 4 số vẫn được lưu thông, nhưng muốn cấp biển số định danh phải làm thủ tục thu hồi biển 3 hay 4 số đó và cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh cá nhân của chủ xe.

ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ ĐỊNH DANH NHƯ THẾ NÀO?

Để được cấp biển số định danh, người dân vẫn thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe như bình thường. Nếu đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số xe định danh lần đầu ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Song, với các xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó sẽ được mặc định là biển số định danh của chủ phương tiện.

Ngoài ra, khi đi đăng ký xe, chủ xe sẽ được cấp biển số mới hoặc cấp lại biển số xe định danh. Cụ thể:

- Cấp biển số mới nếu chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác.

- Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

TRƯỜNG HỢP NÀO BIỂN SỐ ĐỊNH DANH BỊ THU HỒI

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023, biển số định danh của chủ phương tiện bị thu hồi trong các trường hợp dưới đây:

- Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng.

- Trường hợp xe hư hỏng.

- Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe.

Biển số xe định danh bị cơ quan đăng ký xe thu hồi sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bị cơ quan đăng ký xe thu hồi. Nếu quá thời hạn mà chưa thực hiện đăng ký xe thì số biển số định danh của chủ xe sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

BIỂN SỐ XE ĐỊNH DANH MANG ĐẾN NHỮNG TIỆN ÍCH GÌ?

VIệc ra đời biển số định danh không làm thay đổi biển số xe của cá nhân, tổ chức mà chỉ thay đổi về phương thức quản lý biển số xe. Việc quản lý biển số theo định danh cá nhân không chỉ giúp công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn mà còn đem đến nhiều lợi ích cho người dân.

Đối với người dân:

- Bán xe vẫn được giữ lại biển số cũ để đăng ký cho xe khác.

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi, giữ lại trong thời hạn 5 năm để cấp cho chủ xe khi người này thực hiện thủ tục đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

- Chuyển trụ sở, nơi cư trú sang từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó.

Trường hợp này chủ xe không phải đổi biển số xe nhưng phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký xe (theo khoản 8 Điều 3 và khoản 1 Điều 16 Thông tư 24/2023).

- Xe biển 3 hay 4 số được đổi sang biển số định danh khi chủ xe có nhu cầu (theo khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023).

- Chủ xe có biển số định danh không bị giới hạn số lượng xe sở hữu. Nếu đã có xe được cấp biển số xe định danh, thì các xe khác vẫn được đăng ký và cấp biển số mới tương ứng.

Đối với công tác quản lý phương tiện:

- Giúp lực lượng công an dễ dàng truy xuất thông tin của người và phương tiện để xác minh thông tin liên quan đến tai nạn giao thông, vi phạm giao thông.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ xe khi tham gia giao thông, đảm bảo chấp hành tốt các quy định về trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm chỉnh thủ tục sang tên chính chủ khi chuyển quyền sở hữu xe,…

MỘT SỐ THẮC MẮC CỦA THÍNH GIẢ GỬI VỀ FANPAGE VOV GIAO THÔNG

1. Biển số định danh có phải là số Căn cước công dân không?

Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023 nêu rõ: Biển số xe định danh là biển số xe được quản lý theo mã định danh của chủ xe chứ không phải dùng mã định danh để cấp biển số. Vì vậy, biển số xe định danh không phải là số Căn cước công dân của cá nhân.

Từ ngày 15/8, biển số định danh được cấp sẽ gồm các ký hiệu, seri biển số với kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định. Biển số xe định danh vẫn thực hiện theo dạng 5 số gồm các ký hiệu chữ và số như trước đây, chỉ khác về cách quản lý bằng mã định danh.

2. Có bắt buộc phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh không?

Căn cứ Điều 39 Thông 24/2023 quy định, xe biển 5 số đăng ký trước 15/8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số xe định danh của chủ xe.

Vì vậy, chủ phương tiện không bắt buộc phải đổi biển số đang dùng mà biển số xe sẽ mặc định là biển số định danh của chủ xe.

Lưu ý: Xe đã đăng ký biển 5 số mà chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số định danh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Trường hợp sử dụng xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì chủ xe vẫn được tiếp tục sử dụng để tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số.

3. Xe có biển 3 hay 4 số có phải chuyển sang biển số định danh không?

Căn cứ khoản 4 Điều 39 Thông tư 24, các xe đã đăng ký biển 3 hay 4 số vẫn được tiếp tục tham gia giao thông như bình thường và không buộc phải chuyển sang biển số định danh từ ngày 15/8/2023.

Chủ xe chỉ phải làm đủ tục đổi biển số định danh nếu có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe.

4. Biển số định danh xe không chính chủ được xác định như thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu phương tiện, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Sau đó, chủ xe và người nhận chuyển quyền sở hữu xe cần làm thủ tục đăng ký, sang tên xe.

Nếu quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì cơ quan đăng ký xe sẽ xử phạt trước xong mới giải quyết tiếp thủ tục.

Còn trong trường hợp đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đăng ký xe trước ngày 15/8/2023, các biển số xe có dạng 5 số đã cấp xe được mặc định là biển số định danh của chủ xe (Chủ xe trong trường hợp này được xác định là chủ cũ của phương tiện chứ không phải người nhận chuyển quyền sở hữu).

Do vậy, khi mua xe, tổ chức, cá nhân cần phải hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ để được cấp biển số xe định danh và quản lý theo mã định danh của mình.

5. Có bán được biển số định danh không?

Biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe và sẽ theo chủ xe cả đời. Nếu như hiện nay bán cả xe đi kèm biển số thì từ ngày 15/8/2023, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe, thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và giữ lại cho chủ xe đó trong thời gian 5 năm để cấp lại cho xe khác thuộc quyền sở hữu của người đó.

Nếu hết thời hạn 5 năm mà chủ xe không đăng ký cho xe mới, biển số định danh đó sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Tóm lại, kể từ ngày 15/8/2023, cá nhân, tổ chức không thể bán biển số định danh cho cá nhân, tổ chức khác. Biển số định danh bị thu hồi và chuyển vào kho số sẽ cấp lại cho tổ chức cá nhân khác theo thủ tục đăng ký xe như bao trường hợp khác.

 

 

 

Ý kiến của bạn
Thông xe 1 phần đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Thông xe 1 phần đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Việc đưa vào thông xe 1 phần đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ giảm tải cho nút giao An Phú, kéo giảm ùn tắc giao thông cho đường dẫn cao tốc, đường Nguyễn Thị Định đường Đỗ Xuân Hợp, hay Vành Đai 2.

Điều gì xảy ra nếu không hợp pháp hóa “chung cư mini”?

Điều gì xảy ra nếu không hợp pháp hóa “chung cư mini”?

Vụ cháy “chung cư mini” xảy ra tại Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đặt ra câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu không hợp pháp hóa chung cư mini? Người mua hoặc thuê các căn hộ trong đó sẽ đối mặt những rủi ro nào? Trật tự an toàn xã hội sẽ phát sinh những vấn đề gì?

Dân 'chung cư mini' nóng ruột chờ hướng dẫn

Dân "chung cư mini" nóng ruột chờ hướng dẫn

Sau vụ cháy kinh hoàng tại chung cư mini trên phố Khương Hạ (Thanh Xuân (Hà Nội) nhiều người đổ xô đi mua vật dụng thoát hiểm, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Thậm chí, nhiều người còn phá “chuồng cọp”, mở rộng ban công, tạo lối thoát nạn thứ hai, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong quá trình thực hiện.

Than trời vì đường ngập 'ổ gà'

Than trời vì đường ngập "ổ gà"

Những con đường xuống cấp, ngập ‘ổ gà, ổ trâu’ vốn thường chỉ xuất hiện ở những khu vực có hạ tầng giao thông kém phát triển, ít được đầu tư. Nhưng bất ngờ là ngay tại nước Anh, một quốc gia giàu có ở châu Âu, vấn nạn ‘ổ gà’ cũng đang là tình trạng đáng báo động.

“Tư nhân hóa” kỳ vọng thay đổi ngành đường sắt Mỹ

“Tư nhân hóa” kỳ vọng thay đổi ngành đường sắt Mỹ

Là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, nhưng ngành đường sắt Mỹ tụt hậu khá xa so với Trung Quốc, Nhật Bản hay châu Âu. Tuy nhiên, dù muộn còn hơn không, nhiều chính sách thúc đẩy hạ tầng đang được nhà chức trách Mỹ đưa ra, trong đó có việc tư nhân tham gia phát triển đường sắt.

Có quy hoạch nhưng cải tạo chung cư cũ vẫn “tắc”

Có quy hoạch nhưng cải tạo chung cư cũ vẫn “tắc”

Trên địa bàn Hà Nội có trên 40 nhà tập thể, chung cư cũ ở mức nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cùng với đó là hàng trăm khu nhà đã xuống cấp. Mặc dù đã có chủ trương đầu tư, thậm chí có quy hoạch chi tiết nhưng để thực hiện cải tạo, xây mới những tòa nhà này là không đơn giản.

Phối hợp thế nào để chống ùn tắc cổng trường?

Phối hợp thế nào để chống ùn tắc cổng trường?

Bước vào năm học mới, vấn đề an toàn cho học sinh tại khu vực cổng trường được quan tâm. Hiện nay, chính quyền địa phương và ngành giao thông đã có sự phối hợp như thế nào để phòng chống ùn tắc giao thông khu vực cổng trường và đảm bảo an toàn cho học sinh trên địa bàn Hà Nội?