Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nên biết

Những thông tin cần biết về biển số xe định danh từ ngày 15/8

Lê Tùng: Thứ ba 15/08/2023, 06:55 (GMT+7)

Từ ngày 15/8, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh chính thức có hiệu lực. Để hiểu rõ hơn về biển số định danh được cấp trong thời gian tới, hãy cùng VOV Giao thông tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

BIỂN SỐ ĐỊNH DANH LÀ GÌ?

Theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, biển số định danh là biển số được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe với các ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định (căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư 24).

Biển số xe định danh được cấp sẽ theo tổ chức, cá nhân suốt đời nhằm hỗ trợ cho việc quản lý, truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Theo quy định mới, biển số xe sẽ được quản lý như sau:

Chủ xe là công dân Việt Nam: Biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Chủ xe là cá nhân nước ngoài: Biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chủ xe là tổ chức: Biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh xác lập (nếu chưa có mã định danh điện tử thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập).

Cũng theo khoản 1 Điều 39 Thông tư 24, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Chính vì vậy, nếu chủ xe không muốn dùng biển số hiện tại làm biển số xe định danh cần làm thủ tục thu hồi (nếu thuộc diện thu hồi) trước ngày 15/8 để cơ quan quản lý chuyển vào kho số và cấp số đó cho người có nhu cầu.

BIỂN SỐ ĐỊNH DANH CÓ BAO NHIÊU SỐ?

Tại khoản 2 Điều 37 Thông tư 24/2023 nêu rõ, ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số trên biển số xe định danh được thực hiện theo quy định tại các phụ lục số 2, 3 và 4 của Thông tư này. Cụ thể, biển số định danh cấp từ ngày 15/8/2023 được mặc định theo dạng biển 5 số.

Nếu phương tiện đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8 mà chưa làm thủ tục thu hồi, biển số đó sẽ được xác định là biển số xe định danh của chủ xe.

Ngoài ra, biển số xe định danh không áp dụng với biển 3 hay 4 số. Căn cứ khoản 4 Điều 39 Thông tư 24, xe đã đăng ký biển 3 hay 4 số vẫn được lưu thông, nhưng muốn cấp biển số định danh phải làm thủ tục thu hồi biển 3 hay 4 số đó và cấp đổi sang biển 5 số để quản lý theo định danh cá nhân của chủ xe.

ĐĂNG KÝ BIỂN SỐ ĐỊNH DANH NHƯ THẾ NÀO?

Để được cấp biển số định danh, người dân vẫn thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số xe như bình thường. Nếu đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số xe định danh lần đầu ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Song, với các xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó sẽ được mặc định là biển số định danh của chủ phương tiện.

Ngoài ra, khi đi đăng ký xe, chủ xe sẽ được cấp biển số mới hoặc cấp lại biển số xe định danh. Cụ thể:

- Cấp biển số mới nếu chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh nhưng đang đăng ký cho xe khác.

- Cấp lại theo số biển số định danh đối với trường hợp biển số định danh đó đã được thu hồi.

TRƯỜNG HỢP NÀO BIỂN SỐ ĐỊNH DANH BỊ THU HỒI

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023, biển số định danh của chủ phương tiện bị thu hồi trong các trường hợp dưới đây:

- Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng.

- Trường hợp xe hư hỏng.

- Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe.

Biển số xe định danh bị cơ quan đăng ký xe thu hồi sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bị cơ quan đăng ký xe thu hồi. Nếu quá thời hạn mà chưa thực hiện đăng ký xe thì số biển số định danh của chủ xe sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

BIỂN SỐ XE ĐỊNH DANH MANG ĐẾN NHỮNG TIỆN ÍCH GÌ?

VIệc ra đời biển số định danh không làm thay đổi biển số xe của cá nhân, tổ chức mà chỉ thay đổi về phương thức quản lý biển số xe. Việc quản lý biển số theo định danh cá nhân không chỉ giúp công tác quản lý nhà nước hiệu quả hơn mà còn đem đến nhiều lợi ích cho người dân.

Đối với người dân:

- Bán xe vẫn được giữ lại biển số cũ để đăng ký cho xe khác.

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 24/2023, trường hợp chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi, giữ lại trong thời hạn 5 năm để cấp cho chủ xe khi người này thực hiện thủ tục đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

- Chuyển trụ sở, nơi cư trú sang từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó.

Trường hợp này chủ xe không phải đổi biển số xe nhưng phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký xe (theo khoản 8 Điều 3 và khoản 1 Điều 16 Thông tư 24/2023).

- Xe biển 3 hay 4 số được đổi sang biển số định danh khi chủ xe có nhu cầu (theo khoản 4 Điều 39 Thông tư 24/2023).

- Chủ xe có biển số định danh không bị giới hạn số lượng xe sở hữu. Nếu đã có xe được cấp biển số xe định danh, thì các xe khác vẫn được đăng ký và cấp biển số mới tương ứng.

Đối với công tác quản lý phương tiện:

- Giúp lực lượng công an dễ dàng truy xuất thông tin của người và phương tiện để xác minh thông tin liên quan đến tai nạn giao thông, vi phạm giao thông.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ xe khi tham gia giao thông, đảm bảo chấp hành tốt các quy định về trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm chỉnh thủ tục sang tên chính chủ khi chuyển quyền sở hữu xe,…

MỘT SỐ THẮC MẮC CỦA THÍNH GIẢ GỬI VỀ FANPAGE VOV GIAO THÔNG

1. Biển số định danh có phải là số Căn cước công dân không?

Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2023 nêu rõ: Biển số xe định danh là biển số xe được quản lý theo mã định danh của chủ xe chứ không phải dùng mã định danh để cấp biển số. Vì vậy, biển số xe định danh không phải là số Căn cước công dân của cá nhân.

Từ ngày 15/8, biển số định danh được cấp sẽ gồm các ký hiệu, seri biển số với kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định. Biển số xe định danh vẫn thực hiện theo dạng 5 số gồm các ký hiệu chữ và số như trước đây, chỉ khác về cách quản lý bằng mã định danh.

2. Có bắt buộc phải đổi biển số đang dùng sang biển số định danh không?

Căn cứ Điều 39 Thông 24/2023 quy định, xe biển 5 số đăng ký trước 15/8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số xe định danh của chủ xe.

Vì vậy, chủ phương tiện không bắt buộc phải đổi biển số đang dùng mà biển số xe sẽ mặc định là biển số định danh của chủ xe.

Lưu ý: Xe đã đăng ký biển 5 số mà chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số định danh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Trường hợp sử dụng xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì chủ xe vẫn được tiếp tục sử dụng để tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số.

3. Xe có biển 3 hay 4 số có phải chuyển sang biển số định danh không?

Căn cứ khoản 4 Điều 39 Thông tư 24, các xe đã đăng ký biển 3 hay 4 số vẫn được tiếp tục tham gia giao thông như bình thường và không buộc phải chuyển sang biển số định danh từ ngày 15/8/2023.

Chủ xe chỉ phải làm đủ tục đổi biển số định danh nếu có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe.

4. Biển số định danh xe không chính chủ được xác định như thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu phương tiện, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Sau đó, chủ xe và người nhận chuyển quyền sở hữu xe cần làm thủ tục đăng ký, sang tên xe.

Nếu quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì cơ quan đăng ký xe sẽ xử phạt trước xong mới giải quyết tiếp thủ tục.

Còn trong trường hợp đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đăng ký xe trước ngày 15/8/2023, các biển số xe có dạng 5 số đã cấp xe được mặc định là biển số định danh của chủ xe (Chủ xe trong trường hợp này được xác định là chủ cũ của phương tiện chứ không phải người nhận chuyển quyền sở hữu).

Do vậy, khi mua xe, tổ chức, cá nhân cần phải hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ để được cấp biển số xe định danh và quản lý theo mã định danh của mình.

5. Có bán được biển số định danh không?

Biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe và sẽ theo chủ xe cả đời. Nếu như hiện nay bán cả xe đi kèm biển số thì từ ngày 15/8/2023, trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe, thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và giữ lại cho chủ xe đó trong thời gian 5 năm để cấp lại cho xe khác thuộc quyền sở hữu của người đó.

Nếu hết thời hạn 5 năm mà chủ xe không đăng ký cho xe mới, biển số định danh đó sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định.

Tóm lại, kể từ ngày 15/8/2023, cá nhân, tổ chức không thể bán biển số định danh cho cá nhân, tổ chức khác. Biển số định danh bị thu hồi và chuyển vào kho số sẽ cấp lại cho tổ chức cá nhân khác theo thủ tục đăng ký xe như bao trường hợp khác.

 

 

 

Lê Tùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Những người trẻ tiếp nước, “giải khát” cho miền Tây hạn mặn

Những người trẻ tiếp nước, “giải khát” cho miền Tây hạn mặn

Khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, các tỉnh miền Tây Nam Bộ xuất hiện nhiều đợt xâm nhập mặn vào sâu nội đồng cùng các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, hệ thống sông Tiền, sông Hậu.

Mở đường Láng rộng gấp đôi, cần phải làm gì?

Mở đường Láng rộng gấp đôi, cần phải làm gì?

Mới đây Sở GTVT Hà Nội có báo cáo UBND thành phố việc triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy (đường Láng), với tổng đầu tư trên 21.000 tỷ đồng.

Garage tư nhân “mọc” trên vỉa hè

Garage tư nhân “mọc” trên vỉa hè

Những ngày hè tháng Năm này, hoa bằng lăng tím trổ bông dọc theo dòng Kim Ngưu khiến các cung đường phía Nam Hà Nội như duyên dáng hơn. Tuy nhiên, chút chất thơ đó không khỏa lấp được những bất cập trên vỉa hè khu vực này, khi người đi bộ thực sự bối rối với những chướng ngại vật không ngờ tới.

Quà chiều trên phố

Quà chiều trên phố

Cao điểm chiều, đó là thời điểm nhộn nhịp nhất của phố xá, khi dân công sở tan làm, học sinh sinh viên tan học, dòng người ngược xuôi trên phố trong sự sốt ruột, mau chóng để sớm trở về nhà sau một ngày lao động.

Giao thông thông minh, cách tiếp cận để thúc đẩy giao thông bền vững

Giao thông thông minh, cách tiếp cận để thúc đẩy giao thông bền vững

Để giải quyết những thách thức trong sự gia tăng nhanh chóng số lượng phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hoá thạch, giao thông công cộng chậm phát triển, các thành phố đứng trước cơ hội rất lớn trong cách tiếp cận giải quyết vấn đề hướng tới giao thông bền vững và bảo vệ môi trường.

Nỗi niềm những tài xế giao đồ ăn

Nỗi niềm những tài xế giao đồ ăn

Kể từ đại dịch COVID-19, thị trường giao đồ ăn tại Trung Quốc bùng nổ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, những tài xế của các nền tảng giao đồ ăn tại quốc gia tỷ dân này đang phải làm việc trong điều kiện lao động khắc nghiệt, với thời gian làm việc kéo dài nhưng thu nhập lại thấp.

Một thời đánh dây thép

Một thời đánh dây thép

Với giới trẻ ngày nay, ba chữ “đánh dây thép” hay “Nhà dây thép” chắc còn khá lạ lẫm, nhưng đó lại là những từ quen thuộc của những thập niên đầu thế kỷ 20.