Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Kênh VOV Giao thông thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản

VOV Giao thông: Thứ ba 14/11/2023, 12:31 (GMT+7)

Kênh VOV Giao thông thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá đối với tài sản. Cụ thể:

1. Tên tài sản: Lô tài sản cố định thanh lý của Kênh VOV Giao thông

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 350.155.000đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu một trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

3. Các yêu cầu đối với các tổ chức đấu giá tài sản: Theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp v/v hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

4. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: (Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản).

5. Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Kênh VOV Giao thông, địa chỉ: Số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Liên hệ Chị: Trang - SĐT: 0971 795 857

Lưu ý: Kênh VOV Giao thông sẽ không hoàn trả lại hồ sơ đối với Tổ chức đấu giá không được lựa chọn.Kênh VOV Giao thông thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng đủ yêu cầu được biết và nộp hồ sơ đăng ký theo quy định./.

Chi tiết xem tại đây: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá.pdf

VOV Giao thông/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn