Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics cho nông sản vùng ĐBSCL

Hoàn thiện chuỗi dịch vụ logistics cho nông sản vùng ĐBSCL

Hàng năm, ĐBSCL có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu khoảng 18 triệu tấn. Tuy nhiên, nơi đây lại đang là khu vực có chi phí logistics cao nhất cả nước, chiếm tới 30% giá thành sản phẩm.

Podcast- 2 tháng trước