Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nguy cơ trục lợi nếu hỗ trợ bằng tiền mặt cho hoạt động nuôi biển

Nguy cơ trục lợi nếu hỗ trợ bằng tiền mặt cho hoạt động nuôi biển

Dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thuỷ sản gồm có 4 chương, 17 điều, hướng tới mục tiêu giải quyết những bất cập hiện hữu; hiện thực hóa các chủ trương, chính sách phát triển thủy sản và đưa ra các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn để ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.

Sự việc- 2 tháng trước

Huy động tàu quốc tế cứu nạn 4 ngư dân Việt Nam trên vùng biển Khánh Hòa

Huy động tàu quốc tế cứu nạn 4 ngư dân Việt Nam trên vùng biển Khánh Hòa

Tàu cá của ngư dân Bình Định đang hoạt động tại vùng biển cách TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 121 hải lý gặp sóng to, gió lớn nên bị phá nước, sau đó chìm dần, 4 người trên tàu may mắn được 1 tàu hàng vớt được.

Giao thông- 2 tháng trước