Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chất lượng dịch vụ phải liên tục được cải thiện

Chất lượng dịch vụ phải liên tục được cải thiện

Bên cạnh các tiện ích từ hình thức thu phí ETC, việc chậm khắc phục những lỗi phát sinh trong quá trình vận hành đã tạo nên các rào cản khiến người dân khó tiếp cận. Do đó, các nhà quản lý và đơn vị dịch vụ công nghệ cần nhanh chóng khắc phục, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Sự việc- 1 tháng trước

Để ETC là giải pháp giao thông thông minh

Để ETC là giải pháp giao thông thông minh

Sau một thời gian thu phí không dừng (ET), tỉ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ này có gia tăng hơn trước đây. Thế nhưng tỉ lệ đọc thẻ thất bại do lỗi kỹ thuật cũng tăng cao. Nếu tình trạng vẫn chậm được khắc phục thì những lợi ích vượt trội của ETC đã bị lãng phí.

Sự việc- 2 tháng trước