Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Kịp thời cứu nạn thuyền viên trên biển

Kịp thời cứu nạn thuyền viên trên biển

Theo chẩn đoán của bác sỹ, bệnh nhân có thể bị viêm dạ dày cấp, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nếu không được được cấp cứu khẩn cấp.

Giao thông- 2 tháng trước