Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nghiên cứu xe buýt điện cho tuyến BRT số 1 TP.HCM

Nghiên cứu xe buýt điện cho tuyến BRT số 1 TP.HCM

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa tổ chức hội thảo chuyên sâu về phương án xe buýt điện cho tuyến BRT số 1 thuộc dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM.

Giao thông- 2 tháng trước