ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hướng dẫn tuyến buýt kết nối các bến xe tại Hà Nội 

VOVGT - Hướng dẫn sau đây căn cứ vào Phương án sắp xếp điều chuyển luồng tuyến VTHKCC đối với các bến xe trên địa bàn Tp. Hà Nội.

Để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi an toàn, Sở Giao thông vận tải Hà Nội (GTVT) đã ra thông báo hướng dẫn hành khách đi xe buýt kết nối từ Bến xe đến các Bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

1. Từ Bến xe Giáp Bát

+ Đến bến xe Gia Lâm: 03 (A,B) và tuyến 42

+ Đến bến xe Yên Nghĩa: tuyến 21A và 37

+ Đến bến xe Mỹ Đình: 16,29

+ Đến bến xe Nước Ngầm: 06 (A,B,C,D,E), 08,16, 21B

+ Vào Trung tâm thành phố: 25, 28, 29, 32, 41

2. Từ Bến xe Mỹ Đình:

+ Đến bến xe Giáp Bát: tuyến buýt số 16 và 29

+ Đến bến xe Nước Ngầm: tuyến buýt số 16, 60 (A,B)

+ Đến bến xe Yên Nghĩa: tuyến 33

+ Đến bến xe Gia Lâm: 34

+ Vào Trung tâm thành phố: 30, 44, 46

3. Từ Bến xe Gia Lâm:

+ Đến bến xe Mỹ Đình: 34

+ Đến bến xe Giáp Bát: 03 (A,B), 42

+ Đến bến xe Yên Nghĩa: 01

+ Đến bến xe Nước Ngầm: 03,42

+ Vào Trung tâm Thành phố: 22 (A,B)

4. Từ Bến xe Yên Nghĩa:

+ Đến bến xe Mỹ Đình: 33

+ Đến bến xe Giáp Bát: 21 (A,B), 37

+ Đến bến xe Gia Lâm: 01

+ Đến bến xe Thường Tín: 62

+ Đến bến xe Nước Ngầm: 37,21B

+ Vào Trung tâm thành phố: 02,27

5. Từ Bến xe Nước Ngầm:

+ Đến bến xe Mỹ Đình: 16.60 (A,B)

+ Đến bến xe Yên Nghĩa: 21B

+ Đến bến xe Giáp Bát: 06 (A,B,C,D,E), 08, 16, 21B

+ Đến bến xe Gia Lâm: 06 (A,B,C,D,E), 08, 16, 21B

+ Vào Trung tâm thành phố: 04

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
26°С
TP. Hồ Chí Minh
28°С
TP. Hạ Long
28°С
Nha Trang
29°С
Vũng Tàu
26,1°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn