Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Trạm dừng nghỉ trên cao tốc: Cần xác định vị trí ngay từ quy hoạch

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc: Cần xác định vị trí ngay từ quy hoạch

Hiện nay nhiều tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ đang khiến nhiều người lo lắng và gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Nhật Ký Đô Thị- 3 tháng trước