Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Xuất khẩu sầu riêng: Cửa đã mở nhưng vẫn phải tính xa

Xuất khẩu sầu riêng: Cửa đã mở nhưng vẫn phải tính xa

20 container sầu riêng chính ngạch đầu tiên vừa được xuất khẩu thành công vào Trung Quốc là dấu mốc quan trọng khi Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trong ASEAN, sau Thái Lan, xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sầu riêng tươi sang quốc gia tỷ dân này.

Podcast- 1 tuần trước

Phát triển kinh tế ĐBSCL: Cần phá vỡ vòng xoáy đi xuống

Phát triển kinh tế ĐBSCL: Cần phá vỡ vòng xoáy đi xuống

Sau 2 năm đại dịch COVID-19 khốc liệt, cả nước có 9 địa phương tăng trưởng âm thì đã có 6 địa phương nằm ở khu vực ĐBSCL, khiến tốc độ trưởng GRDP của Vùng nằm ở vị trí áp chót.

Podcast- 1 tháng trước