Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ngành giao thông và câu chuyện “đỏ mắt” tìm người”

Ngành giao thông và câu chuyện “đỏ mắt” tìm người”

Mặc dù các doanh nghiệp đang “trải thảm đỏ” để tuyển dụng thế nhưng vẫn gặp khó bởi sinh viên học ngành giao thông đã ít mà số người chịu gắn bó với nghề lại cũng không nhiều. Cần nhìn nhận đúng nguyên nhân của thực trạng này mới có thể đi tìm lời giải.

Sự việc- 2 tháng trước