Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sẽ sát nhập, hợp nhất nhiều chi cục đăng kiểm

Sẽ sát nhập, hợp nhất nhiều chi cục đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại một số chi cục trực thuộc; trong đó sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều chi cục đăng kiểm trên toàn quốc.

Giao thông- 2 tuần trước

Bộ GTVT đề xuất xóa, hợp nhất một số đơn vị

Bộ GTVT đề xuất xóa, hợp nhất một số đơn vị

Bộ GTVT đề xuất xóa, sáp nhập một tổng cục và ba cơ quan tham mưu, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Giao thông- 2 tháng trước