Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thống nhất quy hoạch sân bay Nhân Cơ thành sân bay lưỡng dụng

Thống nhất quy hoạch sân bay Nhân Cơ thành sân bay lưỡng dụng

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông, mới đây, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có Công văn thống nhất chủ trương quy hoạch sân bay Nhân Cơ (huyện Đắk R’Lấp) thành sân bay chuyên dùng quốc phòng kết hợp với dân sự.

Giao thông- 2 tháng trước

Ủng hộ Đắk Nông nghiên cứu, bổ sung sân bay Nhân Cơ vào quy hoạch

Ủng hộ Đắk Nông nghiên cứu, bổ sung sân bay Nhân Cơ vào quy hoạch

Bộ GTVT vừa có văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký gửi UBND tỉnh Đắk Nông về đề nghị đưa sân bay Nhân Cơ vào quy hoạch sân bay chuyên dùng quốc phòng kết hợp với dân sự.

Giao thông- 3 tháng trước