Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu: Chỉ là giải pháp tình thế

Bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu: Chỉ là giải pháp tình thế

Trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10/8 về giải pháp khắc phục đối với hộ chiếu mẫu mới, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, sẽ bị chú (tức bổ sung thông tin) nơi sinh nếu người dân có nhu cầu. Giải pháp này liệu đã thực sự phù hợp hay chưa?

Nhật Ký Đô Thị- 3 tháng trước