Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Muôn kiểu 'xí chỗ' trước cửa nhà

Muôn kiểu "xí chỗ" trước cửa nhà

Nhiều chủ nhà đã tự ý đặt các chướng ngại vật để ngăn chặn ô tô dừng, đỗ thiếu ý thức. Tuy nhiên, nếu phương tiện khác đang lưu thông trên đường vô tình va phải những vật cản này mà để lại hậu quả nghiêm trọng, câu chuyện trên không hề nhỏ.

Ảnh- 3 tháng trước