Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Gỡ vướng Y tế: Các nghị quyết, nghị định vẫn chưa đủ

Gỡ vướng Y tế: Các nghị quyết, nghị định vẫn chưa đủ

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành liên tiếp 2 văn bản: Nghị định 07 về quản lý trang thiết bị y tế và nghị quyết 30 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, TTBYT nhằm giải quyết tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế ở các bệnh viện.

Sự việc- 1 năm trước

Điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày, dần tiệm cận giá thế giới

Điều hành giá xăng dầu rút xuống 7 ngày, dần tiệm cận giá thế giới

Mục tiêu là hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu, đặc biệt là các quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu, quỹ bình ổn giá xăng dầu, thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu...

Dự thảo trên tay- 1 năm trước