Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Trăn trở làng nghề ĐBSCL

Trăn trở làng nghề ĐBSCL

Các làng nghề truyền thống ở ĐBSCL đều đang đối diện với bài toán sinh tử, khi lớp thợ lành nghề ngày càng lớn tuổi, lớp trẻ kế cận thì không mặn mà, sản phẩm làm ra thiếu hấp dẫn và ít khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Podcast- 2 tháng trước