Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giá bán lẻ xăng dầu: Áp đặt hay để doanh nghiệp tự chủ?

Giá bán lẻ xăng dầu: Áp đặt hay để doanh nghiệp tự chủ?

Trong đơn kêu cứu gửi Thủ tướng, đại diện các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kiến nghị cơ quan điều hành ghi nhận mức chiết khấu vào công thức tính giá cơ sở như là một khoản chi phí lưu thông ở khâu bán lẻ một cách hợp lý, đảm bảo không có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Dự thảo trên tay- 1 năm trước

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu cứu gì trên VOV Giao thông?

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu cứu gì trên VOV Giao thông?

Câu chuyện xăng dầu nóng nhất trong mấy ngày qua. Như VOV Giao thông đã đề cập, cho đến hôm nay, mặc dù liên bộ Tài chính – Công thương đã vào cuộc nhưng tình hình vẫn chưa được giải quyết một cách căn bản.

Podcast- 1 năm trước