Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Gấp rút triển khai các dự án giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Gấp rút triển khai các dự án giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Các dự án giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất nhằm giảm áp lực giao thông trong khu vực cũng như đáp ứng nhu cầu khai thác của dự án nhà ga T3 trong thời gian sắp tới.

Giao thông- 2 tháng trước