Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Kết thuyền nhựa, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường

Kết thuyền nhựa, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường

Điểm du lịch Cồn Sơn (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân tự phân loại rác tại nguồn và vớt từng hộp xốp, chai nhựa bị thải bỏ trên sông.

Video- 1 năm trước

Cồn Sơn: Du lịch không rác thải nhựa

Cồn Sơn: Du lịch không rác thải nhựa

Đến điểm du lịch Cồn Sơn (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân tự phân loại rác tại nguồn và vớt từng hộp xốp, chai nhựa bị thải bỏ trên sông.

Thành phố tôi yêu- 1 năm trước

Thực đơn “bay” Cồn Sơn

Thực đơn “bay” Cồn Sơn

Đặc trưng của du lịch ở Cồn Sơn là thực đơn “bay” - nghĩa là món ăn từ nhà này “bay” sang nhà khác, nôm na là mỗi nhà vườn sở hữu một đến hai món độc quyền tạo nên thương hiệu của nhà vườn đó. Nên mỗi mâm cơm đãi khách, là công sức của mỗi nhà -vừa góp Công, vừa góp cái Tình.

Video- 1 năm trước

Thực đơn “bay” Cồn Sơn: “Đặc sản” du lịch độc đáo của tình người

Thực đơn “bay” Cồn Sơn: “Đặc sản” du lịch độc đáo của tình người

Đặc trưng của du lịch ở Cồn Sơn là thực đơn “bay” - nghĩa là món ăn từ nhà này “bay” sang nhà khác, nôm na là mỗi nhà vườn sở hữu một đến hai món độc quyền tạo nên thương hiệu của nhà vườn đó. Nên mỗi mâm cơm đãi khách, là công sức của mỗi nhà -vừa góp Công, vừa góp cái Tình.

Sống++- 1 năm trước