Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
TP.HCM: Yêu cầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt trả lại vỉa hè cho người đi bộ

TP.HCM: Yêu cầu Bệnh viện Răng Hàm Mặt trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Vỉa hè trước bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM đã chiếm dụng để kinh doanh, dừng đổ xe sai quy định nên Sở GTVT yêu cầu hoàn trả lại vỉa hè theo nguyên trạng.

Giao thông- 2 tháng trước