Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội chớm đông... 10 năm trước

Hà Nội chớm đông... 10 năm trước

Mới chỉ qua 10 tròn năm ngăn ngủi, phố phường, nhà cửa cũng không có quá nhiều thay đổi, nhưng con người có vẻ như đã khác rất nhiều... Cùng ngắm một vài hình ảnh Hà Nội chớm đông 10 năm trước qua những khung hình máy phim do phóng viên VOV Giao thông ghi lại...

Ảnh- 3 tháng trước