Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Phạt nguội đường thủy: Dễ hay khó?

Phạt nguội đường thủy: Dễ hay khó?

Từ ngày 21/5/2022, lực lượng CSGT đường thủy được phép “phạt nguội”, sử dụng hình ảnh được ghi nhận từ thiết bị của đơn vị quản lý bảo trì đường thủy, hình ảnh, thông tin phản ánh trên báo chí, mạng xã hội làm căn cứ xử phạt; cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm đối với phương tiện không chấp hành GT đường thuỷ...

Podcast- 1 tháng trước