Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ban hành khung giá, tính giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Ban hành khung giá, tính giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Khung giá này là cơ sở để chủ cảng hàng không và các doanh nghiệp đàm phán nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Thời Sự- 2 tháng trước