Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thu phí không dừng: Cần cơ chế 'chuyển mạng giữ số”

Thu phí không dừng: Cần cơ chế "chuyển mạng giữ số”

Hiện cả nước có 2 nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là VETC và Viettel với khoảng hơn 3 triệu thẻ dán trên phương tiện. Tuy vậy, nhiều tài xế, doanh nghiệp vẫn băn khoăn khi thủ tục thay đổi nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng phức tạp và mất nhiều thời gian.

Sự việc- 2 tháng trước