Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nhiều người đi xe máy té ngã vì dầu nhớt đổ tràn trên đường

Nhiều người đi xe máy té ngã vì dầu nhớt đổ tràn trên đường

Một phương tiện đã làm đổ dầu nhớt tràn xuống đường ở TP. Thủ Đức khiến nhiều người đi xe máy té ngã.

Giao thông- 1 tháng trước