Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Khi trẻ đánh nhau và ứng xử của người lớn

Khi trẻ đánh nhau và ứng xử của người lớn

Bạo lực học đường, đang là nỗi nhức nhối, có vẻ như ngày một gia tăng và những người làm giáo dục chưa biết cách nào để khắc phục? Nhưng có một điều chắc chắn, khi con trẻ vướng vào bạo lực học đường, lỗi phần nhiều thuộc về người lớn

Sự việc- 2 tháng trước