Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bắt người dùng súng bắn ô tô đang đậu trong sân

Bắt người dùng súng bắn ô tô đang đậu trong sân

Người đàn ông nửa đếm đến trước cửa nhà của một người dân dùng súng bắn nhiều phát khiến chiếc ô tô đang đậu bên trong sân nhà hư hỏng.

Dân sinh- 3 tháng trước