ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Aspirin buổi chiều: Thế nào là một tác phẩm văn học kinh điển? 

Kênh VOV Giao thông
Định nghĩa về một tác phẩm văn học kinh điển luôn là một chủ đề được tranh luận sôi nổi. Bạn hỏi càng nhiều người thì sẽ nhận lại được càng nhiều câu trả lời khác nhau tùy thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của người mà bạn đặt câu hỏi. Tuy nhiên, có một số nguyên lý mà các tác phẩm kinh điển trong bối cảnh sách và văn học có điểm chung.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Một tác phẩm kinh điển sẽ đứng vững trước sự thử thách của thời gian.

Tác phẩm kinh điển phải có phẩm chất của một tác phẩm kinh điển. Và để được coi là kinh điển, các tác phẩm phải đáp ứng một số tiêu chuẩn cao chung về chất lượng, sức hấp dẫn, tuổi thọ và tầm ảnh hưởng. Văn học kinh điển là biểu hiện của cuộc sống chân lý và cái đẹp. Nó phải có chất lượng nghệ thuật cao ít nhất là trong thời gian nó được viết.

Mặc dù phong cách viết văn cứ đến rồi đi nhưng một tác phẩm kinh điển sẽ được đánh giá cao về cách xây dựng và tính văn chương. Nó có thể không phải cuốn sách bán chạy nhất ngày nay do tốc độ phát triển của thời đại và ngôn ngữ cũ kỹ, nhưng bạn vẫn có thể học hỏi và được truyền cảm hứng từ nó.

Một tác phẩm kinh điển sẽ đứng vững trước sự thử thách của thời gian. Nó sẽ là đại diện cho thời kỳ mà nó được viết và được xứng đáng nhận được sự công nhận lâu dài hay nói cách khác thì một cuốn sách mới được xuất bản trong quá khứ gần thì không được tính là một tác phẩm kinh điển.

Các tác phẩm được viết sau thế chiến 2 thường được gọi bằng thuật ngữ kinh điển đương đại hoặc cổ điển hiện đại. Chúng cần có tuổi thọ lâu hơn nữa để được định danh đơn giản là kinh điển. Những cuốn sách như thế này cần nhiều hơn một thế hệ để đánh giá xem nó có xứng đáng được gọi là kinh điển hay không.

Bình luận

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật