Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Xuất khẩu sầu riêng: Cửa đã mở nhưng vẫn phải tính xa

Xuất khẩu sầu riêng: Cửa đã mở nhưng vẫn phải tính xa

20 container sầu riêng chính ngạch đầu tiên vừa được xuất khẩu thành công vào Trung Quốc là dấu mốc quan trọng khi Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trong ASEAN, sau Thái Lan, xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sầu riêng tươi sang quốc gia tỷ dân này.

Podcast- 2 tháng trước

Xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc: Vừa mừng đã phải lo

Xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang Trung Quốc: Vừa mừng đã phải lo

Sau gần bốn năm chuẩn bị, đàm phán, mới đây, Trung Quốc đã công bố 51 vùng trồng, 25 cơ sở đóng gói ở Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang nước này.

Podcast- 2 tháng trước