ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Xem xét cơ chế đặc thù trường hợp giao ACV đầu tư sân bay Điện Biên 

Huy Văn
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN Nguyễn Hoàng Anh vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Điện Biên.
Cảng hàng không Điện Biên Phủ

Tính toán thận trọng, phân kỳ đầu tư

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, căn cứ Quyết định số 236 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, CHK Điện Biên được quy hoạch sân bay cấp 3C (theo ICAO) dùng chung cho dân dụng và quân sự. Đến năm 2020, công suất thiết kế đạt 0,3 triệu hành khách/năm và đến năm 2030 đạt 2 triệu hành khách/năm.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sau đó đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng Hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Như vậy, việc xây dựng sân bay Điện Biên là thực hiện theo các quy hoạch đã được Thủ tướng, Bộ GTVT phê duyệt.

Tuy nhiên, tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án (Pre-FS), các mô hình dự báo đều có kết quả đến năm 2025, sản lượng hành khách dưới 500.000 khách/năm và đến năm 2030, sản lượng hành khách dưới 1.000.000 khách/năm.

Từ đây, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đề nghị Bộ KH&ĐT làm rõ lý do có sự khác biệt về sản lượng hành khách đến năm 2030 nêu tại Báo cáo Pre-FS và các quy hoạch CHK Điện Biên đã được phê duyệt tại các quyết định nêu trên. Đồng thời, ACV cần tính toán thận trọng để thực hiện phân kỳ đầu tư Dự án đến năm 2030 đảm bảo hiệu quả đầu tư Dự án.

Khu bay mới chồng lấn khu bay hiện hữu, băn khoăn xử lý tài sản công

Phân tích cụ thể việc đầu tư dự án, lãnh đạo “siêu” Ủy ban cho hay: Đến thời điểm hiện nay, các khu bay tại 21 CHK đang giao ACV quản lý, khai thác (trong đó có CHK Điện Biên), chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển thành tài sản doanh nghiệp của ACV. 

Theo đó, khu bay hiện hữu tại CHK Điện Biên là tài sản công được quản lý, sử dụng theo quy định về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ngoài ra, việc đầu tư khu bay theo Báo cáo Pre-FS Dự án sẽ chồng lấn lên khu bay hiện hữu. 

Theo số liệu ghi nhận của ACV đến ngày 31/7/2020, giá trị còn lại theo sổ sách tài sản nhà nước tại khu bay chỉ còn khoảng 1,7 tỷ đồng. Do đó, Ủy ban này đề nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên xây dựng phương án xử lý phần tài sản công còn lại theo quy định pháp luật. 

Đồng thời, ACV cần rà soát, tính toán và xác định đầy đủ các nội dung chi phí tổng mức đầu tư dự án.

Cuối cùng, về hiệu quả đầu tư thực hiện Dự án, ông Hoàng Anh cho hay: Theo Báo cáo Pre-FS, hiệu quả tài chính của Dự án IRR chỉ đạt 3,12%, chỉ tiêu giá hiện tại thuần (NPV) là (-) 855,3 tỷ đồng, thời gian thu hồi vốn đầu tư >50 năm, Dự án không có hiệu quả về mặt tài chính, không phù hợp với yêu cầu, quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp về việc đầu tư bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn.

Tuy nhiên, theo đơn vị tư vấn lập Báo cáo NCTKT, Dự án có hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và cơ động xử lý các tình huống cấp bách của khu vực Tây Bắc, vừa là nhiệm vụ kinh tế, vừa là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa rất quan trọng.  Nội dung đánh giá này đã được Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành, tỉnh Điện Biên thống nhất trong quá trình xem xét định hướng đầu tư CHK Điện Biên.

Do vậy, trong trường hợp giao ACV đầu tư, đề nghị quý Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp đầu tư Dự án trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng mang lại từ Dự án (không đánh giá hiệu quả tài chính của Dự án).

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh