Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Quy định mới xe điện 4 bánh gắn động cơ đăng kiểm ở đâu?

Quy định mới xe điện 4 bánh gắn động cơ đăng kiểm ở đâu?

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành văn bản hợp nhất các Thông tư của Bộ quy định về điều kiện đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế.

Xe++- 2 tháng trước