Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Phú Mỹ

Xe đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Phú Mỹ

Vừa xuống dốc cầu Phú Mỹ, chiếc xe đầu kéo bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ….

Giao thông- 2 tháng trước