Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội: Đại biểu tham dự SEA Games 31 được miễn phí xe buýt 2 tầng

Hà Nội: Đại biểu tham dự SEA Games 31 được miễn phí xe buýt 2 tầng

Quan khách, các đoàn đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên, phóng viên… trong các đoàn tham dự SEA Games 31 sẽ được trải nghiệm miễn phí xe buýt 2 tầng Hanoi City tour.

Dân sinh- 1 tháng trước