Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thực hiện thông quan 24/7 với xăng dầu nhập khẩu

Thực hiện thông quan 24/7 với xăng dầu nhập khẩu

Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, thủ tục nhập khẩu và thông quan đối với xăng dầu được cơ quan hải quan thực hiện nhanh chóng, thuận lợi và theo đúng quy định của pháp luật.

Dân sinh- 1 năm trước