Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ủng hộ xã hội hóa đầu tư sân bay Phù Cát

Ủng hộ xã hội hóa đầu tư sân bay Phù Cát

Bộ GTVT có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định về việc lập quy hoạch Cảng Hàng không Phù Cát thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất lập Đề án huy động nguồn vốn đầu tư, khai thác.

Giao thông- 1 tuần trước

Xem xét xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không theo phương thức PPP

Xem xét xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không theo phương thức PPP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, xem xét Đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) khai thác các cảng hàng không do UBND các tỉnh, thành phố xây dựng.

Giao thông- 2 tháng trước