Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người dùng VssID có thể thay đổi số điện thoại, địa chỉ email

Người dùng VssID có thể thay đổi số điện thoại, địa chỉ email

Xuất phát từ nhu cầu của người dùng, BHXH Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn các bước để cập nhật, thay đổi thông tin số điện thoại, địa chỉ email trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

Dân sinh- 3 tháng trước

Hơn 1,3 triệu lượt khám chữa bệnh qua thẻ BHYT số VssID

Hơn 1,3 triệu lượt khám chữa bệnh qua thẻ BHYT số VssID

Sau gần 2 năm đưa vào hoạt động, Ứng dụng VssID liên tục được BHXH Việt Nam đổi mới, cập nhật, bổ sung nhiều tính năng, bảo đảm tính ưu việt, tiện dụng hơn cho người sử dụng.

Dân sinh- 3 tháng trước