ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Vitamin cho tâm trí: Phân loại tính cách theo Carl Jung – cơ sở của trắc nghiệm MBTI 

Kênh VOV Giao thông
Năm 1936, Carl Jung đã viết: “Tôi dần dần nhận ra phải có hai thái độ cơ bản khác nhau phân chia loài người làm hai nhóm… [mà] tôi gọi là …hướng ngoại và hướng nội”...
Trắc nghiệm tính cách Myers–Briggs (MBTI) phân mọi người thành 16 kiểu tính cách khác nhau. (Minh họa: Internet)

Hai kiểu này có cách tập trung và tái tạo năng lượng khác nhau: những người hướng ngoại thích tập trung vào thế giới bên ngoài, và nhận năng lượng khi sống trong tập thể, trong khi người hướng nội thích tập trung vào thế giới chủ quan bên trong, và tái tạo năng lượng bằng cách “ở một mình”.

Kể từ khi Jung chia tính cách con người thành hai loại cơ bản như thế, đã có nhiều nghiên cứu khác dựa trên lý thuyết đó nhưng chia nhỏ hơn, ví dụ như trắc nghiệm tính cách Myers–Briggs (MBTI) phân mọi người thành 16 kiểu tính cách khác nhau, với độ chính xác cao đến mức hiện nay có hơn 3,5 triệu bài MBTI được thực hiện bởi các công ty tuyển dụng mỗi năm.

Bình luận

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật