ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Vitamin cho tâm trí: Làm thế nào để đối thoại được với những quan điểm khác biệt? 

Kênh VOV Giao thông
Chúng ta đều tưởng rằng mình là một cá nhân có tư duy độc lập, với những quan điểm tích lũy từ kinh nghiệm quan sát và phân tích một cách khách quan. Thực tế thì không phải như thế, các quan điểm giả định hay là ý kiến của chúng ta đều xuất phát từ sự tiếp thu một cách vô thức. Mặt khác thì ta có xu hướng lựa chọn, tiếp nhận những thông tin khẳng định lại điều mà ta đã tin tưởng và ngược lại, từ chối tiếp nhận những thông tin trái chiều.

Để nghe thêm hoặc nghe lại các số "Vitamin cho tâm trí" trên các thiết bị di động, thính giả của Kênh VOVGT có thể truy cập các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ một trong các cụm từ khoá: Vitamin cho tâm trí, VOVGT, VOV giao thông.

Bình luận

Đi lại

Nhịp cầu giao thông

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật