ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Vitamin cho tâm trí: Du lịch sinh thái có khả thi? 

Quang Hùng
Để tiết kiệm chi phí và đảm bảo cho các chuyến du lịch của mình là phù hợp đạo đức, thân thiện với môi trường, chúng ta cần phải phân biệt các loại hình “sạch” thực sự với các loại “sạch” trá hình khác.
Du lịch sinh thái với ý nghĩa phải tôn trọng môi trường tự nhiên, cuộc sống của người dân bản địa

Điều đầu tiên là bạn phải hiểu rõ về du lịch sinh thái. Theo định nghĩa được đưa ra bởi Hiệp hội Du lịch Sinh thái Quốc tế: “Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hoá bản địa gắn với giáo dục môi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương”.

Hoạt động du lịch sinh thái thường được một người có chuyên môn điều phối du lịch sinh thái, và người này có những kỹ năng nhất định giúp tránh tạo ra tác động tiêu cực với môi trường, giúp duy trì và quảng bá tích cực đời sống sinh thái định phương.

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật