Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp vận tải trước áp lực giá xăng dầu

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp vận tải trước áp lực giá xăng dầu

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ tác động tăng giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải các lĩnh vực: Hàng không, đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy. Đồng thời đề xuất kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngành vận tải trước sức ép xăng dầu tăng giá.

Giao thông- 2 tháng trước