Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội: Có phương tiện vi phạm tốc độ hơn 1.600 lần chỉ trong 1 tháng

Hà Nội: Có phương tiện vi phạm tốc độ hơn 1.600 lần chỉ trong 1 tháng

Trong danh sách các phương tiện bị thu hồi phù hiệu của Sở GTVT Hà Nội, có trường hợp xe đầu kéo mang BKS: 37C – 305.42 của Hợp tác xã Trường Hải vi phạm tốc độ 1.665 lần chỉ trong 1 tháng.

Giao thông- 1 tháng trước

Hạn chế tốc độ

Hạn chế tốc độ

Việc giới hạn tốc độ để hạn chế tai nạn là cần thiết, nhưng tiếp cận cách giới hạn như thế nào để không tạo nên sự căng thẳng quá mức cần thiết cho người điều khiển phương tiện là điều cần nghĩ đến.

Chuyện hôm nay- 3 tháng trước