Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Khởi động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam 2022

Khởi động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam 2022

Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 (CSI 2022) chính thức được phát động, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp triển khai thành công ngay cả trong điều kiện khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước