Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Phát triển vận tải container, tạo sức cạnh tranh cho vận tải thủy nội địa

Phát triển vận tải container, tạo sức cạnh tranh cho vận tải thủy nội địa

Vận tải container bằng đường thủy nội địa có xu hướng ngày càng tăng. Tuy nhiên, những hạn chế về kết cấu hạ tầng luồng tuyến; các cảng chưa thể tiếp nhận tàu, sà lan chở container, làm chậm thời gian xếp dỡ, ảnh hưởng khả năng cạnh tranh của phương thức vận tải này.Vậy cần làm gì để tháo gỡ nút thắt này?

Sự việc- 1 tháng trước

TP.HCM nghiên cứu mở tuyến vận tải thủy kết nối với Tiền Giang, Bến Tre

TP.HCM nghiên cứu mở tuyến vận tải thủy kết nối với Tiền Giang, Bến Tre

Việc mở tuyến đường thủy mới từ TP.HCM về các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long là cần thiết để phát huy tiềm năng vận tải thủy, chia lửa cho vận tải đường bộ.

Giao thông- 1 tháng trước