ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Vận hành, khai thác các tuyến buýt 114, 117 và 119 

PV
Căn cứ vào các quyết định của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, dự kiến từ ngày 1/4,Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) tiến hành vận hành, khai thác các tuyến xe buýt mới gồm: 114, 117 và 119.

Thông tin từ Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco), dự kiến ngày 1/4/2021 đơn vị tiến hành vận hành, khai thác 3 tuyến xe buýt mới gồm các xe 30 chỗ. Cụ thể:

• Tuyến 114: Bến xe Yên Nghĩa – Miếu Môn.

- Đầu A: 5h00 – 20h30

- Đầu B: 5h00 – 21h00

Cự lý tuyến: 22,9 km 

Tần suất: 20 – 25 – 30phút/lượt. 

Giá vé: 7.000 đồng/lượt

Đơn vị vận hành: Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội.

• Tuyến 117: Hòa Lạc (Đại học FPT) – Nhổn (Điểm trung chuyển Nhổn).

- Đầu A: 5h30 – 20h30

- Đầu B: 5h30 – 20h30

Cự ly tuyến: 38,2 km

Tần suất: 20 – 25phút/lượt. 

Giá vé: 9.000 đồng/lượt

Đơn vị vận hành: Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu.

• Tuyến 119: Hòa Lạc (Đại học FPT) – Bất Bạt (xã Sơn Đà).

- Đầu A: 5h30 – 20h30

- Đầu B: 5h00 – 19h50

Cự ly tuyến: 42,3

Tần suất: 20 – 25phút/lượt. 

Giá vé: 9.000 đồng/lượt

Đơn vị vận hành: Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu.

Phương tiện vận chuyển: Các xe vận hành trên các tuyến trên đều là xe 30 chỗ.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn