Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Về lại U Minh

Về lại U Minh

Trong tâm thức người xưa, khi nhắc đến U Minh là nhắc đến một thời kỳ khai sơn phá thạch của vùng đất xa xôi tận cùng phía Tây Nam tổ quốc. Những câu chuyện tiếu lâm của Bác Ba Phi, những giai thoại về ổ cá đồng giữa rừng U Minh ngày ấy chưa bao giờ thôi hấp dẫn với hậu thế…

Người cũ cảnh xưa- 3 tháng trước

Càng bình yên, càng dễ tổn thương...

Càng bình yên, càng dễ tổn thương...

Đã đến lúc “đánh thức” người dân khỏi một thực tại êm đềm và dễ sống, bởi vì đảm bảo an ninh nguồn nước nghĩa là hành động trước khi cơn ác mộng xảy ra.

Dân sinh- 8 tháng trước

Càng bình yên, càng dễ tổn thương

Càng bình yên, càng dễ tổn thương

Đã đến lúc “đánh thức” người dân khỏi một thực tại êm đềm và dễ sống, bởi vì đảm bảo an ninh nguồn nước nghĩa là hành động trước khi cơn ác mộng xảy ra.

Sự việc- 9 tháng trước