ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tuyển dụng viên chức cho Ban Văn hoá - Xã hội (VOV2) 

Kênh VOV Giao thông
Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cho Ban Văn hoá - Xã hội (VOV2)

1. Vị trí tuyển dụng: 1 Phóng viên

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Tiêu chuẩn chung - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; - Có đơn đăng ký dự tuyển; - Có lý lịch rõ ràng; - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm; - Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang chấp hành án, quyết định về hình sự của Tòa án; không đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Tiêu chuẩn cụ thể
- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: báo chí, luật, ngoại ngữ, kinh tế, ngoại giao và ngoại thương, văn hoá, mỹ thuật; sân khấu điện ảnh, phê bình sáng tác âm nhạc. Trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuân trở lên;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) (theo quy định tại Thông tư số | 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam);
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);
- Có kinh nghiệm làm báo từ 2 năm trở lên, có tác phẩm báo chí được đăng, phát sóng hoặc đạt các giải thưởng về báo chí.
- Ưu tiên các ứng viên có khả năng tác nghiệp đa phương tiện.

4. Lệ phí dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển phải nộp lệ phí dự tuyển là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người) theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm bất kỳ khoản tiền nào khác.

5. Đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ); nộp kèm hồ sơ bài viết theo yêu cầu tại mục 3.2.

6. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

6.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển - Sáng : 08h00 - 11h30; - Chiều: 14h30 - 17h00,
Các ngày trong tuần trừ thứ 7 và Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 24/9/2020 đến hết ngày 23/10/2020.
Hội đồng tuyển dụng sẽ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ban Văn hoá - Xã hội (VOV2).

6.2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Công chức viên chức - Ban Tổ chức cán bộ, Đài Tiếng nói Việt Nam Địa chỉ: Tầng 7, số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
 

vovgt

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh