ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Từ 30/3, vận chuyển khách đi/đến Hà Nội và TP. HCM giảm mạnh 

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có chỉ đạo khẩn đối với các sở, ban ngành trực thuộc Bộ về các biện pháp cần triển khai từ ngày 30/3
Toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng từ 30/3

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19; nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đối với các địa phương và trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Sở GTVT, kể từ 00h00 ngày 30/3 đến hết ngày 15/ 4, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp đặc biệt, các Sở GTVT cần kịp thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, các tuyến cố định đi từ Hà Nội và ngược lại, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, chỉ vận chuyển hành khách tối đa 02 chuyến/ngày đối với các tuyến dưới 100km; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.

Vận chuyển hành khách tối đa 01 chuyến/ngày đối với các tuyến còn lại, đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người (Không hạn chế khai thác đối với các chuyến xe không vận chuyển hành khách).

Nhiều tuyến đường sắt được thông báo tạm dừng hoạt động cho đến ngày 15/4

Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải đường sắt, kể từ 00h00 ngày 30/3 đến hết ngày 15/4 tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Riêng đối với tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, chỉ được khai thác tối đa 02 đội tàu khách/ngày (02 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 02 chuyến ngược lại).

Trường hợp đặc biệt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, doanh nghiệp vận tải đường sắt cần kịp thời báo cáo Cục Đường sắt Việt Nam để được xem xét, giải quyết (Không hạn chế khai thác đối với các chuyến tàu không vận chuyển hành khách).

Cục Hàng hải Việt Nam - Chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải phối hợp với cơ quan Biên phòng, Y tế kiểm dịch không để thuyền viên đi bờ, hạn chế tối đa việc thay đổi thuyền viên; phối hợp với các cảng, các công ty hoa tiêu có biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt hoa tiêu và công nhân xếp dỡ làm việc trên tàu.

Phối hợp với các địa phương giảm tối đa các chuyến tàu chở khách tuyến từ bờ ra đảo và có biện pháp quản lý chặt chẽ thuyền viên và hành khách đi tàu.

Riêng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với các địa phương để giảm tối đa các chuyến tàu chở khách tuyến từ bờ ra đảo và có biện pháp quản lý chặt chẽ thuyền viên và hành khách đi tàu.

Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để có chỉ đạo các đơn vị vận tải hạn chế tối đa việc vận chuyển hành khách trong địa phương, đi/đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác đối với các loại hình vận tải hành khách; tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận tải hàng hóa.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh